Zemanním for Trondheim

Frå Alnakka.net

Innleiing

Denne tabellen viser zemanním (halakhiske tider) basert på GR"A, med ngalót hasjáḥar basert på haRambam og moṣaé sjabbát basert på sefardisk halakhá — det vil seie 30 proporsjonelle minutt etter sjekingàt haḥammá (solnedgang). På dagar med midnattssol er det ikkje solnedgang. Desse dagane er moṣaé sjabbát sett til tidspunktet for ḥaṣót halláila (astronomisk midnatt).

Kenisàt sjabbát (inngangen til sjabbát) er her definert som 10 minutt føre sjekingàt haḥammá. Ved dagar utan solnedgang er ikkje kenisàt sjabbát definert, men kan markerast tidlegast ved pelàg hamminḥá og seinast 10 minutt føre ḥaṣót halláila.

I mørketida er tidene for kenisàt sjabbát og moṣaé sjabbát basert ḥaṣót hajjóm hhv. fredag og laurdag.

Alle tidene er oppgjevne i normaltid med mindre anna (s-) er oppgjeve. Ved sommartid lyt du legge til éin time til alle omerkte klokkeslett.

Tabell

Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. januar 07:01 07:49 11:10 11:34 12:21 12:33 14:15 14:35 14:45 14:57 00:21
10. januar 06:57 07:44 11:06 11:33 12:25 12:38 14:30 14:53 15:03 15:16 00:26
20. januar 06:45 07:30 10:57 11:27 12:29 12:44 14:55 15:23 15:33 15:49 00:29
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. februar 06:24 07:08 10:42 11:19 12:31 12:50 15:24 15:59 16:09 16:27 00:31
10. februar 06:03 06:46 10:29 11:10 12:32 12:53 15:47 16:28 16:38 16:58 00:32
20. februar 05:34 06:18 10:13 10:59 12:32 12:55 16:12 17:00 17:10 17:33 00:32
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. mars 05:04 05:48 09:56 10:47 12:30 12:56 16:34 17:28 17:38 18:04 00:30
10. mars 04:34 05:20 09:41 10:37 12:28 12:56 16:53 17:53 18:03 18:30 00:28
20. mars 03:53 04:43 09:22 10:23 12:25 12:56 17:16 18:22 18:32 19:03 00:25
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. april 02:56 03:55 08:59 10:07 12:22 12:55 16:18 18:56 19:06 19:40 00:22
10. april 01:59 03:14 08:43 09:55 12:19 12:55 18:02 19:22 19:32 20:09 00:19
20. april 02:20 08:24 09:41 12:17 12:56 18:26 19:53 20:03 20:42 00:17
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. mai 00:44 08:05 09:28 12:15 12:57 18:51 20:25 20:35 21:17 00:15
10. mai 07:49 09:18 12:14 12:58 19:14 20:54 21:04 21:48 00:14
20. mai 07:35 09:08 12:14 13:01 19:37 21:23 21:33 22:20 00:14
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. juni 07:20 08:58 12:16 13:05 20:04 21:57 22:07 22:57 00:16
10. juni 07:13 08:54 12:17 13:08 20:19 22:16 22:26 23:17 00:17
20. juni 07:11 08:53 12:19 13:11 20:29 22:27 22:37 23:29 00:19
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. juli 07:16 08:58 12:22 13:13 20:25 22:22 22:32 23:23 00:22
10. juli 07:26 09:05 12:23 13:13 20:13 22:07 22:17 23:06 00:23
20. juli 07:41 09:15 12:24 13:11 19:53 21:41 21:51 22:39 00:24
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. august 07:58 09:27 12:24 13:08 19:25 21:06 21:16 22:00 00:24
10. august 08:11 09:35 12:23 13:05 19:02 20:37 20:47 21:29 00:23
20. august 02:13 08:25 09:44 12:21 13:01 18:35 20:03 20:13 20:53 00:21
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. september 01:51 03:09 08:40 09:53 12:18 12:54 18:03 19:24 19:34 20:10 00:18
10. september 02:44 03:44 08:51 09:59 12:15 12:49 17:38 18:53 19:03 19:37 00:15
20. september 03:29 04:20 09:04 10:06 12:11 12:42 17:07 18:15 18:25 18:57 00:11
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. oktober 04:05 04:51 09:16 10:13 12:08 12:36 16:39 17:40 17:50 18:19 00:08
10. oktober 04:34 05:18 09:28 10:21 12:05 12:31 16:12 17:08 17:18 17:44 00:05
20. oktober 05:01 05:44 09:41 10:28 12:03 12:26 15:47 16:36 16:46 17:09 00:03
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. november 05:34 06:18 10:00 10:40 12:01 12:22 15:14 15:55 16:05 16:25 00:01
10. november 05:56 06:40 10:14 10:50 12:02 12:20 14:53 15:28 15:38 15:56 00:02
20. november 06:17 07:02 10:29 11:01 12:03 12:19 14:33 15:02 15:12 15:27 00:03
Dato Ngalót hasjàḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemàng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt hàḥammá (GR"A) Móṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. desember 06:37 07:23 10:46 11:13 12:07 12:20 14:14 14:38 14:48 15:01 00:07
10. desember 06:50 07:37 10:58 11:22 12:10 12:22 14:05 14:25 14:35 14:47 00:10
20. desember 07:00 07:47 11:08 11:30 12:16 12:27 14:03 14:21 14:31 14:43 00:16