Sjå kjelda til Trefningane den 8. og 9. april 1537

Frå Alnakka.net

Du har ikkje løyve til å endre denne sida av di:

Handlinga du ba om kan berre utførast av brukarar i gruppa Brukarar.


Du kan sjå og kopiere kjeldekoden til denne sida.

Malar som er brukte på denne sida:

Attende til Trefningane den 8. og 9. april 1537.