Tobakk

Frå Alnakka.net
Plansje av tobakksplante (Nicotiana tabacum L.).

Tobakk (Nicotiana spp.) er fellesnamnet på ei gruppe plantar som bl.a. inneheld den vanedanande rusgifta nikotin.

Tobakk i jødedommen

Røyking og helg

Det er strengt förbode etter halakhá å gjera opp eld eller å overføre eld på sjabbát. Dermed er det òg förbode å røykje på sjabbát etter tradisjonell jødisk lov. På jom tób som ikkje fell på sjabbát er det lov å overføre eld, men ikkje å tenne ny eld. Synet på røyking på jom tób ut frå spørsmålet om bruk av eld varierer dermed noko.

Røyking og helse

Både på grunn av skadeverkningane røyking har på røykjaren si eiga helse og på grunn av skadeverkningane passiv røyking har på helsa til andre som er til stades, er det stadig fleire rabbinske autoritetar i både ortodoks og ikkje-ortodoks jødedom som reknar røyking som förbode etter halakhá.


Røyking forbode-skilt.

Tobakk i sikhismen

Røyking blir sett på som ei skadelig rusgift i sikhismen. Røyking er dermed strengt förbode i alle gurduārāer, og gjester som nettopp har røykt og som dermed luktar tobakk kan bli nekta adgang til gurduārāen.

Tobakk i bahá’ítrua

Tobakk i islām

Sjå òg

Pekarar