Synagogen i Massenbachhausen

Frå Alnakka.net
Den tidlegare synagogen i Massenbachhausen.
Foto:P. Schmelzle

Den tidlegare synagogen for det jødiske samfunnet i Massenbachhausen vart teken i bruk i 1826, men vart stengt alt i 1865 og ombygd i 1872 til eit bustadhus med stall. Bildehoggaren og franciskanarmunken Firminius Wickenhäuser (eig. Josef Wickenhäuser, 18761939) vart fødd der, og huset er derför òg kjent under namnet Wickenhäuserhaus. I dag (juni 2007) er bygninga i svært dårlig stand, men det er kunngjort oppussingsplaner.


GNU-logoen Denna artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Massenbachhausen» frå Tysk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens.