Synagogen i Calmeyergaten i Kristiania

Frå Alnakka.net

Utbrytarmeinigheita Den Israelittiske Menighet (DIM) vart stifta i 1917 og bygde synagoge i Calmeyergaten i 1921. I 1939 gikk DIM inn i Det Mosaiske Trossamfunn att. Synagogen vart øydelagt av nazistane under andre verdskrigen og vart aldri teken i bruk som synagoge att.

Kjeldor