Synagogen i Østre Elvebakke i Kristiania

Frå Alnakka.net

Det Mosaiske Troessamfund i Kristiania leigde lokale i Østre Elvebakke 4 i 1903. Lokala, som tidlegare hadde vorte bruka som møtelokale for IOGT, låg i tredje etasje i ein bakgård. I 1917 måtte DMT flytte ut, ettersom eigendommen skulle byggjast om til yrkesskule.

Kjeldor