Administrering av brukartilgang

Frå Alnakka.net
Vel ein brukar  
Sjå brukargrupperViser brukarrettane til brukaren Olve Utne (diskusjon | bidrag)

Medlem av: Byråkratar, Grensesnittadministratorar, Administratorar

Implisitt medlem av: Automatisk godkjende brukarar

Brukartilgangslogg

  • 12. april 2020 kl. 00:18 Olve Utne diskusjon bidrag endra gruppemedlemskap for Olve Utne frå robot, byråkrat, grensesnittadministrator og administrator til byråkrat, grensesnittadministrator og administrator
  • 8. april 2020 kl. 13:59 Olve Utne diskusjon bidrag endra gruppemedlemskap for Olve Utne frå byråkrat, grensesnittadministrator og administrator til byråkrat, grensesnittadministrator, administrator og robot
  • 8. april 2020 kl. 13:31 Olve Utne diskusjon bidrag endra gruppemedlemskap for Olve Utne frå robot, byråkrat, grensesnittadministrator og administrator til byråkrat, grensesnittadministrator og administrator
  • 8. april 2020 kl. 13:06 Olve Utne diskusjon bidrag endra gruppemedlemskap for Olve Utne frå byråkrat, grensesnittadministrator og administrator til byråkrat, grensesnittadministrator, administrator og robot
  • 5. april 2020 kl. 04:04 Olve Utne diskusjon bidrag endra gruppemedlemskap for Olve Utne frå robot, byråkrat, grensesnittadministrator og administrator til byråkrat, grensesnittadministrator og administrator
  • 3. april 2020 kl. 16:16 Olve Utne diskusjon bidrag endra gruppemedlemskap for Olve Utne frå byråkrat, grensesnittadministrator og administrator til byråkrat, grensesnittadministrator, administrator og robot
  • 27. mars 2020 kl. 20:47 Olve Utne diskusjon bidrag endra gruppemedlemskap for Olve Utne frå byråkrat, grensesnittadministrator og administrator til robot (mellombels, fram til 28. mars 2020 kl. 20:47), byråkrat, grensesnittadministrator og administrator