Slåttonn

Frå Alnakka.net

Slåttonn er den onna der ein haustar graset og gjer det klart for lagring slik at det er tilgjengelig som fôr i månadene framover. Den mest tradisjonelle varianten er törking til høy, men ymse variantar av ensilering er vel så vanlig i vår tid.