Skrei

Frå Alnakka.net
Skreifiske

Skrei (norr. skreið, avleidd av skríða) er ein type torsk som vandrar mellom norskekysten og de sentrale områda i Barentshavet.

I 1990-åra vart det endelig fastslege at skrei og kysttorsk er genetisk olike populasjonar, etter studium av DNA-markørar leda av professor Svein Erik Fevolden ved Norges fiskerihøgskole. Vi kan dermed slå fast at kysttorsk og skrei ikkje blandar seg, men utgjer heilt åtskilte bestandar. Det har lenge vore rekna med ein slik forskjell, og fysiologiske olikheiter og blodprøvar har gjeve indikasjonar om detta. Heilt sikker kunne ein likevel ikkje vara före nye DNA-teknikkar kunne takast i bruk.

Kjeldor


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon