Skandinaviske avhandlingar med jødisk tematikk

Frå Alnakka.net

Denna lista inneheld norske og skandinaviske hovudfags- og doktorgradsavhandlingar om jødedom, jødar og jødiske skrifter i teologisk, religionshistorisk, historisk, samfunnsfagleg, språkleg og musikalsk perspektiv. Lista er ikkje fullstendig, og vi set stor pris på å få tilbakemelding pr e-post om avhandlingar som manglar på lista.

A

 • Austad, Kristin: Ett folk? : en analyse av moderne jødisk teologi i religionssosiologisk perspektiv. Hovudfagsoppgåve i religionsvitskap ved Universitetet i Bergen, våren 1998. UiB

B

 • Bekke, Heidi: Jødiske kvinner i den borgerlige kvinnebevegelsen i Wien 1890-1920 : en undersøkelse av de borgerlige kvinneforeningene Allgemeiner Österreichischer Frauenverein og Bund Österreichischer Frauenvereine’s holdning til jødiske kvinner. Hovedfagsoppgave ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo 2001.
 • Bruland, Bjarte: Forsøk på å tilintetgjøre de norske jødene. Hovedfagsoppgave i historie, Bergen 1995.
 • Butenschøn, Nils August: Sionistisk ideologi, israelske konfliktforestillinger og jødisk identitet. Universitetet i Oslo, Statsvitenskap. 1980. SAMHOV
 • Bøckmann, Bjarne Vedeler: Har Shylocks sprog et jødisk præg : William Shakespeare. Universitetet i Oslo, Engelsk. 1925. SAMHOV

C

 • Christensen, Olaf Sunde: Jøder og gojim : mottakelsen av et antisemittisk skrift fra 1910. Hovedfagsoppgave i historie, Oslo 1998.
 • Cohen, Katrine Jutrem: A new kind of woman : Halachah and the Jewish female role : a development and dialogue. Hovedoppgave i religionshistorie - Universitetet i Oslo, 1988. BIBSYS, SAMHOV
 • Corell, Synne: “Vårt lille plaster på krigens sår” : Norges mottak av jødiske “displaced persons” og arbeidere mellom 1946 og 1950. Hovedfagsoppgave ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo 2000.

D

E

 • Eid, Sven Olav: Etableringen av staten Israel, FN og Palestina. 2. april 1947 – 20. juli 1949. Universitetet i Oslo, Historie. 1974.

F

 • Feinberg, Lynn Claire: Bønn og rituell renhet i jødedom : det jødiske bønnefellesskap : et forsøk på å utrede og forstå underliggende årsaker til jødisk kjønnsdikotomisk tankegang. Hovedoppgave i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo, H 2001. " BIBSYS
 • Fosse, Anna Johanna: Wergeland og jødesaken. Universitetet i Oslo, Norsk. 1917. SAMBOK

G

 • Groth, Bente: '... og han brente henne i Kidrondalen ... (2. Kong. 23:6) : et bidrag til forskningsdebatten om Asheras betydning i det gamle Israel, med vekt på epigrafiske og arkeologiske kilder. Hovedfagsoppgave - Universitetet i Oslo, 1993. BIBSYS

H

 • Hennix, Cecilia: The amphora as a symbol on the Jewish coins of A.D. 66-70. C-paper - Uppsala universitet, 1993. SAMHOV

I

J

 • Jerdal, Else: Motsigelse og endring i jødisk samfunnsorganisering : en analyse av sammenhengen mellom staten Israels legitimetetsgrunnlag og valg av kriterier for jødisk nasjonal identitet. Universitetet i Bergen, Sosiologi. 1987. SAMHOV

K

 • Kieding, Vibeke: Neste år i Jerusalem? Sionisme blant de norske jødene i mellomkrigstiden. Hovedfagsoppgave ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo 2000.

L

 • Lund, Anne Margrethe: En religionsfenomenologisk undersøkelse av jødisk forståelse av forsening i Machzor for Yom Kippur. Universitetet i Oslo, Kristendomskunnskap. 1988. SAMHOV
 • Løberg, Tore: Jødisk og kristen apokalyptikk 200 f.kr.–400 e.kr. Universitetet i Oslo, Religionshistorie. 1983. SAMHOV

M

 • Major, Ellinor Fraenkl: Effekten av holocaust på 2. generasjon : en kontrollert undersøkelse av overlevende norskfødte jødiske konsentrasjonsleirfanger og deres barn. Hovedoppgave i psykologi - Universitetet i Oslo, 1990. SAMHOV
 • Mendelsohn, Oskar: Jødiske innslag i Oscar Levertins diktning. Universitetet i Oslo, Nordisk. 1937. SAMHOV

N

 • Normann, Berit: From melting pot to ethnic revival : a study in changing Jewish-American attitudes in the twentieth century. Universitetet i Oslo, Engelsk. 1975. SAMHOV

O

 • Olaussen, Berit Blid: Kulturell utrygghet blant nordisk jødisk ungdom : en sosialpsykologisk analyse av en minoritetsgruppe under ulike historiske betingelser. Universitetet i Oslo, Psykologi. 1972. SAMHOV

P

 • Philipson, Pia: Jødiske overlevende fra KZ-leirene forteller om sine liv - 50 år etter. Hovedfagsoppgave i psykologi, Oslo 1996.

Q

R

 • Rimstad, Olav K.H.: På den andre siden av barrikaden? En studie av tre sosialistiske eksilavisers behandling av den nasjonalsosialistiske jødepolitikken 1933–1938. Hovedfagsoppgave ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo 2001.

S

 • Schleicher, Marianne: A theology of redemption : an analysis of the Thirteen Tales in Rabbi Nahman of Bratslav’s Sippurey Ma‘asiyot. Ph.D.-afhandling – Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, Århus i Danmark, 2003. AU
 • Seland, Torrey, 1948- : Jewish vigilantism in the first century C.E. : a study of selected texts in Philo and Luke on Jewish vigilante reactions against nonconformers to the Torah. Avhandling (doktorgrad) - Den Allmennvitenskapelige høgskolen, Trondheim, 1990. NORAVH
 • Skjerdingstad, Åse Hilde: Jødedommens vesen : Leo Bäcks “Das Wesen des Judentums”. Hovedoppgave i kristendomskunnskap - Universitetet i Trondheim, 1982 I. BIBSYS, SAMHOV
 • Skullerud, Aage, 1936- : Bondeopposisjonen og religionsfriheten i 1840-årene. Hovudoppgåve. Oslo : Universitetsforl., 1971. SAMHOV
 • Sodefjed, Kolbjørn: The struggle for identity in the Jewish-American novel : two contrasting messages. Universitetet i Trondheim, Engelsk. 1981. SAMHOV
 • Solberg, Guri: Distant closeness : Israeli and Palestinian youth in Jerusalem. Avhandling (mag. art.) i sosialantropologi - NTNU, 1996. SAMHOV
 • Stokke, Karin M.: Auswanderer, Einwanderer, Durchwanderer, Rückwanderer : die Allgemeine Zeitung des Judentums og den østjødiske migrasjon 1881–1903. Hovedfagsoppgave ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo 2001.
 • Syvertsen, Dag Briseid: Zionism and the American-Jewish identity : a study of commentary 1945–1972. Universitetet i Oslo, Engelsk. 1975. SAMHOV

T

 • Thelle, Rannfrid Irene, 1966- : Ask God : divine consultation in the literature of the Hebrew Bible. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Oslo, 1999. NORAVH
 • Tokstad, Kjersti: “I begynnelsen skapte mennesket tro og kunst” : en estetisk vandring i jødisk mystikk med utgangspunkt i Chaim Potoks roman My name is Asher Lev. Hovedoppgave i kristendom - NTNU, 1998. BIBSYS
 • Tunold, Solveig: Jøderne i Israel Zangwill’s diktning. Universitetet i Oslo, Engelsk. 1930. SAMHOV

U

V

W

 • Wang, Yvonne M.: De jødiske utsendingene fra Palestina 200-429 e.v.t : forholdet mellom det rabbinske miljø i Eretz Israel og den jødiske diaspora. Hovudfagsoppgave i religionsvitskap, Universitetet i Bergen, hausten 2001. UiB
 • Wiborg, Sidsel: Jødisk feminisme i USA 1971–1983. Hovedoppgave i religionshistorie - Universitetet i Oslo, 1987. BIBSYS, SAMHOV
 • Wik, Anne: Martin Buber og hasidismen : en vurdering av Bubers reinterpretasjon av hasidismen og kritikken mot denne. Hovudfagsoppgåve i religionsvitskap ved Universitetet i Bergen, hausten 1990. UiB
 • Waage, Hilde Henriksen: Hva nå med jødene? : Norges forhold til Palestina-spørsmålet 1945–1949. Universitetet i Oslo, Historie. 1987. SAMHOV

X

Y

Z

Æ

Ø

Å