Rödelheim

Frå Alnakka.net

Rödelheim (Mal:He. רעדעלהיים) er ein plass (by frå 1885) som vart innlemma i storbyen Frankfurt am Main den 1. april 1910. Rödelheim var eit viktig senter for asjkenazisk boktrykking frå 1600-talet og fram til nazismen øydela det jødiske samfunnet der i 1930-åra.