Sjå kjelda til Per Sivle: «Den fyrste song eg høyra fekk»

Frå Alnakka.net

Du har ikkje løyve til å endre denne sida av di:

Handlinga du ba om kan berre utførast av brukarar i gruppa Brukarar.


Du kan sjå og kopiere kjeldekoden til denne sida.

Attende til Per Sivle: «Den fyrste song eg høyra fekk».