Pålemaster

Frå Alnakka.net
Den utskrivbare versjonen er ikkje lenger støtta eller kan ha rendring-feil. Oppdater eventuelle bokmerke i nettlesaren din og bruk den vanlege utskriftsfunksjon til nettlesaren i staden.

Ei pålemaster eller pålemast er ei master av eitt stykke rettvakse tre utan skøyt.