Pålemaster

Frå Alnakka.net

Ei pålemaster eller pålemast er ei master av eitt stykke rettvakse tre utan skøyt.