Norsk kvit sau

Frå Alnakka.net

Norsk kvit sau (NKS) (nyn./bm.; bm. norsk hvit sau) er ein syntetisk husdyrrase som vart definert i 2000/2001 som namn på den foreløpig oeinsarta krysninga av dei olike crossbreed-rasane av sau i Norge som har gått for seg sidan 1970-åra. NKS-sauen er jamnt over meir spedlemma, rasktveksande, fruktbar og kjøttfull enn f.eks. dalasauen. I 2006 utgjorde norsk kvit sau 69 % av all hosauen som vart registrert av Sauekontrollen i Norge. Norsk sau- og geitavlslag er ansvarlig for det organiserte alsarbeidet.

Kjeldor

Pekarar


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon