Mal:Infoboks esnoga

Frå Alnakka.net
Infoboks esnoga
Generelt


Bygd:  Okjent
Innvigd:  Okjent
Opphørt:  Okjent
Arkitektur
Esnogarommet

{{Infoboks esnoga
| namn = 
| bilde = 
| stad = 
| dato = 
| byline = 
| foto = 
| retning = 
| gruppe = 
| bygd = 
| innvigd = 
| endringar = 
| type = 
| periode = 
| arkitekt = 
| teknikk = 
| materiale = 
| mål = 
| skip = 
| sitteplassar = 
| diverse = 
| kategori = 
}}

Bruk

Malen er laga slik at dei linjone ein ikkje skriv noko på ikkje blir vist i artikkelen.

{{Infoboks esnoga
| namn = om namnet er noko anna enn artikkelnamnet | bilde = bilde av esnogaen
| stad = kor kirkja ligg
| dato = dato bildet er teke
| foto= fotograf
| kirkjesamfunn = t.d. Den norske kirkja, Den katolske kirkja. Nån förkortingar er mulige, som DNK, norske, katolsk... | bispedømme = | prosti = | prestegjeld = | fellesråd = | sokn = kva sokn kirkja hører til
| innvigd = dato og år, eller om lag år, kirkja er innvigd (bygd)
| endringar = ei liste av kjente ombyggingar gjevne med år og kva som vart gjort
| vigdtil = i katolsk tid vart kirkjor vigd til helgenar eller Gud
| kirkjegard = er det kirkjegard? Kvar er han og finst han framleis? Kjente personar som er gravlagt der. Interessante gravsteinar
| type = kva type kirkje er det? Kirkje, stavkirkje, domkirkje, katedral osv.
| periode = arkitektonisk periode for bygget
| arkitekt = kem som opprinnelig tekna bygget
| teknikk = korleis er bygget konstruert
| materiale = kva slags materiale er bruka i konstruksjonen
| mål = de utvendige hovudmåla på konstruksjonen, eventuelle andre mål gjevne med kor, skip etc.
| tårn = konstruksjon som går frå bakken og opp, eventuelt gjenom tak
| støpul = frittståande konstruksjon for klokker
| takrytter = laust tårn plassert oppå taket
| portal = dörinnramingar ved ytre eller indre dörer, og innvendige kor og prosesjonsportalar
| kor = konstruksjonsform, eventuelt konstruksjon av tak (kvelv, takstolar etc,)
| skip = konstruksjonsform (einskipa, fleirskipa, transept, takkonstruksjonar, kvelv, takstolar, tretak)
| prekestol = opplisting av prekestolar med år, kem som har laga dem, periode og kem som donerte
| døypefont = opplisting av døpefontar med år, kem som har laga dem, periode og kem som donerte
| altartavle = opplisting av altartavlor med år, kem som har laga dem, periode og kem som donerte
| sitteplassar = om lag kor mange sitteplassar det er i kirkja
| ymse = ting ein gjerne vil ha med og som ikkje passar nån annan plass
| kategori = eventuell kategori som er oppretta på commons
|}}


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Mal:Infoboks kyrkje» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.