Lysing

Frå Alnakka.net
Versjonen frå 5. april 2020 kl. 08:09 av Olve Utne (diskusjon | bidrag) (Utbyting av tekst - «{{Google 1}}» til «»)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Mal:Taksoboks byrjing Mal:Taksoboks bilde Mal:Taksoboks klassifikasjon byrjing Mal:Biologisk rike Mal:Biologisk rekke Mal:Biologisk underrekke Mal:Biologisk klasse Mal:Biologisk underklasse Mal:Biologisk orden Mal:Biologisk familie Mal:Biologisk slekt Mal:Biologisk art Mal:Sluttboks Mal:Vitskapleg namn Mal:Sluttboks

Lysing (Merluccius merluccius) er ein fisk i torskefamilien som òg blir kalla svartkjeft eller kolkjeft. Lysingen kan bli opptil 1,40 m lang og vega kring 17 kg. Han er utbreidd langs norskekysten opp til Nord-Norge. Lysingen er ein stimfisk som oppheld seg på 200–500 meters djup, der han lever av annan stimfisk, som brisling, makrell og sild. Lysingen er ein god matfisk med fast, kvitt kjøtt.

Kjeldor


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Lysing» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.