Kristofer Janson: «Når stormen ryker upp frå nord»

Frå Alnakka.net

«Når stormen ryker upp frå nord»
av Kristofer Janson

 1. Når stormen ryker upp frå nord,
  og havet det går kvitt,
  so strika, gut, på seglet
  og hald på styret ditt;
  slepp ikkje taket, um det går
  på harde livet laus,
  vert båten full, so bitt det fast
  og berre teg og aus.
   
 2. Og er du ikkje god å sjå
  for berre skum og skvett,
  so byrja på ei salme då
  og ro, so blodet sprett;
  men spring eit bord, og sjøen velt
  inn på deg blå og kald,
  so bøyg deg yver tofta ned
  og gjev deg Gud i vald!

Kjeldor

 • Seip, Karl: En liten visebok for hjemmet. Oslo : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1929.