Kristofer Janson

Frå Alnakka.net

Kristofer Nagel Janson vart fødd 5. mai 1841 i Bergen og dødde 17. november 1917. Janson gav ut meir enn 50 litterære verk og hundretal artiklar og religiøse skrift. Han hadde diktarløn frå Stortinget. Janson fikk diktarløn i 1876, men sa løna frå seg i 1882. Janson og Aasmund Olavsson Vinje var de første som skreiv romanarlandsmål. Nokre av songane til Janson har levd og vorte lært utanboks av mange gjenom åra, blant annat «Hu hei, kor er det vel friskt og lett uppaa fjellet», «Fjukande skyer», «Ung Aaslaug» og «Millom Rosor».

Kristofer Janson var med på etableringa av Broderskapets Kirke (seinare kalla Unitarisk Samfund) i 1895.

Verk

Bøker

Prekor og prekesamlingar

  • 1869 - Tri Preikor fyre det norske Landsfolket. Bergen (Giertsen), 1869. (64 s.)

Geografi

  • 1874 - Fraa Island. Kristiania (Det norske Samlaget), 1874. (47 s.; ill.)

Historiske romanar

  • 1875 - Fraa Dansketidi : Skildring fraa det sekstande Aarhundradet. Bergen (Giertsen), 1875. (456 s.)

Litteratur

  • Draxten, Nina: Kristofer Janson in America. Boston : Twayne Publishers, 1976.
  • Handagard, Idar: Kristofer Janson, Oslo 1944.
  • Janson, Kristofer: Hvad jeg har oplevet : livserindringer, Kristiania 1913.
  • Juvik, Helge: Samfunnskritikk og reformtanker i Kristofer Jansons diktning fra 1891 til 1914. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1981.
  • Solheim, Anne Lofthus og Solheim, Rolf Erik: Visdomsperspektivet : en guddommelig saga om Kristofer Janson og åndshøvdingene på hans tid, Høvik 2004. ISBN 8230000670
  • Øverland, Orm: «The Minneapolis Interlude of the Jansons», i The Western Home: A Literary History of Norwegian America. Northfield, Minnesota : Norwegian-American Historical Association, 1996 (s. 157–169)

Kjeldor

Pekarar


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon