Klavicyterium

Frå Alnakka.net
Versjonen frå 6. mai 2020 kl. 12:31 av Olve Utne (diskusjon | bidrag) (Utbyting av tekst - «{{sv.}}» til «{{svensk}}»)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
«Klavicyterium» i ordlista
eit klavicyterium, klavicyteriumet (dativ ått di klavicyteriuma); fleire klavicyterium, alle klavicyteriuma (dativ ått all(om) dei klavicyteriumom)

Eit klavicyterium (sv.; frå den latinskgreske samensettinga clavicytherium) er eit cembalo med loddrette strenger. Ettersom springarane står horisontalt i staden for vertikalt på eit klavicyterium, så lyt ein ha andre løysningar enn tyngdekrafta for å kontrollere dem. Mange olike teknikkar for det har vore utprøva, men ingen har fungert bra nok til å slå gjenom som standard. Klavicyterium kan ha metallstrenger eller tarmstrenger. I sistnemnte fall talar vi om luttverksklavicyterium.

   Video frå YouTube   

Denne videoen er ikkje lokalt lagra, men ligg på nettstaden YouTube, som er juridisk ansvarleg for innhaldet. Om du meiner at denne videoen er eit opphavsrettsbrott, så meld straks frå til YouTube.

This video is not stored locally, but shared from YouTube, who are legally responsible for the contents. If you believe this video to be in violation of your copyright, please notify YouTube immediately.

Carlos Seixas (1704-1742): Sonata nr. 65 i a-moll, spela av Ryan Layne Whitney på eit luttverksklavicyterium bygd av Steven Sørli.


Pekarar