Jappe Ippes

Frå Alnakka.net

Jappe Ippes (ca 16551720) var ein frisiskfødd tømmerhandlar frå Trondhjem (no Trondheim) som slo seg ner i Linvågen på Tustna mot slutten av 1680-åra. Den 11. august 1691 fikk han kongelig bevilling for å drive kleppfisktørking i området med 10 års monopol og for å drive direkte eksport frå Fosna (det novarande Kristiansund). Han sette i gang kleppfisktørking i stor målestokk, og i 1699 vart det utskipa 175 tonn kleppfisk frå Fosna. Etter kvart møtte han så mykje motgang at han kom i økonomiske vanskar. I 1712 vart konkursbuet oppgjort, og futen Fredrik Christian Munch, som fungerte som bubestyrar, greidde å sno det til slik at han sjølv fikk eigedomsrett til Linvåggarden. Jappe Ippes, som da hadde budd i Svensvika sidan 1709, förlet da Tustna og flytta til Trondheim. Med detta pionerprosjektet sitt blir han rekna som grunnleggaren av kleppfiskindustrien på Nordmør og i Norge.

Kjeldor