Jødiske matretter

Frå Alnakka.net

Matrettene varierer mykje mellom de olike jødiske gruppone — sjå

  1. sefardiske matretter
  2. asjkenaziske matretter
  3. mizraḥiske matretter

For generell informasjon om jødisk mat, sjå jødisk mat.