Ivar Aasen: «Haralds-haugen»

Frå Alnakka.net

«Haralds-haugen»
av Ivar Aasen

 1. Her ser eg Haralds
  haug fyre augom;
  lenge var eg lystad
  at lydast til honom.
  Botnad på berget
  berrsynt mun han standa
  millom hump og hamar
  på Hauga-landet.
   
 2. Vist er han vorden
  vonom mindre.
  Grunnen er graven,
  grassvorden riven;
  åker er upplagd
  um allan haugen;
  aksi glima globjart
  på gløymde gravi.
   
 3. Her hever fagna folk
  faret or heimen;
  her hev’ ein gild gut
  gjenget til kvila.
  Harald hårfagre
  høyrde du vel gjetet;
  nog er i Norig
  namn hans kunnigt.
   
 4. Inkje tarv han, tenkjer eg,
  tavla på gravi,
  stein elder stopel
  med store ord skriven.
  Sjølv hev han sett seg
  synlege minne,
  dei, som vist mun vara,
  til verdi øydest.
   
 5. Ringt var det riket,
  som råda han skulde;
  storo var det stiget,
  då styret han slepte.
  So var det skjet skifte
  i skipnaden inne,
  som i kolmyrka koven,
  når kola er tendrad.
   
 6. Etter kom or ætti hans
  ervingar dyre,
  dei, som værde våro
  verdi å styra;
  dugstore, dådstore,
  dugderike sellar,
  nog er i Norig
  namn, som klinga.
   
 7. Lidna ero langa,
  ljosa tider!
  Då var dåd og dygd
  med Dovralands gutom,
  stod i blidom blome
  Blåberg-landet;
  heider og heppa
  var i Haralds rike.
   
 8. Lidna ero langa,
  låka tider!
  Haralds-ætti øydest,
  og ilt var skiftet;
  måttlaus, modlaus,
  minnelaus var lyden;
  hædt og herjat
  var Haralds rike.
   
 9. Endå trur eg, anden hans,
  yver oss mun sviva,
  lydast um landet,
  leita etter storverk.
  Myket mun han fegnast, når manndom han finner,
  når som lands lyden
  likjest forfedrom.
   
 10. Fram då, frendar,
  i fredlege kappstig!
  Rette det, som rengt er,
  reise det, som velt er;
  byggje og bøte
  med bot, som duger;
  gjere verk, som vara,
  til verdi øydest!
   

Forklaringar

 • lydast til, besøge.
 • botnad, grundlagt.
 • berrsynt, let at se.
 • hump, bjergknold.
 • hamar, fjeldvæg.
 • vonom, ikke lidet.
 • grassvord, grønsvær.
 • globjart. tindrende klart.
 • fagna, dygtig.
 • heim, verden.
 • gjetet, omtalt.
 • kove, kammer.
 • kola, lampe.
 • tendra, tænde.
 • selle, herre.
 • heidr, hæder.
 • heppa, held.
 • låk, ussel.
 • lyd, folk.
 • hædt, forhaanet.
 • fegnast, glæde sig.
 • likjest, ligner.
 • rengt, forvrængt.
 • velt, veltet.

Kjeldor

Pauss, B. & Lassen, H.: Læsebog i modersmaalet. Den mindre udgave. Sjette bind. Tredje oplag. Kristiania (Th. Steen & Alb. Cammermeyers Forlag), 1896.