Indiske jødar

Frå Alnakka.net

Indiske jødar er ein fellesterm for olike jødiske gruppor frå det historiske Britisk India — altså India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka og Nepal:

  1. Bene Israel
  2. Bené Menasjé
  3. Bené Efrájim
  4. Cochinijødar
  5. Baghdadijødar

Pekarar