Hovenspringa'rn

Frå Alnakka.net

Hovenspringa'rn (uttale: ["hɔ:ʋenˌspɾeˌŋɑ.n]) er ein gammel sunndalsspringar som vi kjenner gjenom spelet hans Erik Almhjell. Namnet «Hovenspringa’rn» viser, som «Hovenvalsen», til garden Hoven i Sunndalen. Som i sunndalsspringarar generelt, så er taktslaga relativt jamnlange, og hovudbetoninga i dansespelet ligg på 1 og 2 heller enn på 1 og 3 som i todalspolsen. Slåtten går gjenomført i førsteposisjon i begge streva. Eit kjennspakt sunndalstrekk i Hovenspringa'rn er teknikken å dra over, som vi ser i første takta:


\relative
{
\time 9/8
\key d \major
< g d' >4.\downbow( \grace  { \parenthesize a'16 } fis'8) a fis d e cis
}

Det første nedstrøket begynner på basen og tersen og går via kvarten opp til kvinten på neste slaget i takta og i samma strøket — han dreg-over strengene på fela.

Notar

Nedskreven på Sunndalsøra måndag den 26. august 1996 av Olve Utne i diktat frå Erling Torske (f. 1919), som hadde lært slåtten av onkelen sin, honom Erik Almhjell.


\relative
{
< a d a' e' >1
\bar "||"
\time 9/8
\key d \major
\partial 4.
< g d' >4.\downbow ~( |
\repeat volta 2 {
< g d' >4. \grace { \parenthesize a'16 } fis'8) a fis d e cis
a4. cis8.( d) e8 d e
fis4.\upbow g8 e g fis d fis
e4 d8 cis b a g fis e
< g, d' >4.\downbow( \grace { \parenthesize a'16 } fis'8) a fis d e cis
a4. cis8.( d) e8 d e
fis4.\upbow g8 e g fis d fis
g e cis d4.\upbow( d)
}
\repeat volta 2 {
< g,, d' >4.( \grace { \parenthesize a'16 } fis'8. g) b8( g b)
a8. g fis( g) a8( fis a)
g8. fis e( fis) g8( e g)
fis8. d fis8 b a e g fis
d8. cis d8 e fis g e fis
< g,, d' >4.( \grace { \parenthesize a'16 } fis'8. g) b8( g b)
a8. g fis( g) a8( fis a)
g8. fis e( fis) g8( e g)
fis8. d fis8 b a e g fis
d e cis d4.\upbow( d)
}
}

Kjeldor

Heimelsfolk