Hadlakat nér

Frå Alnakka.net

Hadlakat nér er eit omgrep for ljøstenning med tilhørande bøn på ḥanukká og føre sjabbát og jom tób.

Sjå òg


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar opp sidor om olike emne som elles hadde komme til å hatt samma namnet. Om du fölgte ein pekar hit, kan du kanskje gå tilbake og rette han, slik at han pekar direkte til den rette sida.