Geir Winje: Synagogen

Frå Alnakka.net

Synagogen er ei faktabok av Geir Winje om synagogar og om jødedom generelt for born. Målgruppa er først og fremst elevar på mellomtrinnet i grunnskulen og er tenkt som støttebok i KRL (no KRLE) og andre fag. Boka finst både på nynorsk og bokmål.

Bibliografi

  • Winje, Geir: Synagogen. Bokmål. (Hellige rom) Oslo (H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)), 2003. ISBN 82-03-30963-1.