Fransk

Frå Alnakka.net
Versjonen frå 18. mai 2020 kl. 20:03 av Olve Utne (diskusjon | bidrag) (Oppretta sida med «'''Fransk''' er eit språk som hører til den vestlege greina av romanske språk. Språket blir primært tala i store deler av Frankrike, og i tillegg i tilgrens…»)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Fransk er eit språk som hører til den vestlege greina av romanske språk. Språket blir primært tala i store deler av Frankrike, og i tillegg i tilgrensande deler av Sveits og Belgia. Fransk blir òg tala som morsmål blant fleirtalet av folket i Québec i Canada. Som kolonimakt har Frankrike dessutan spreidd språket til store deler av Nord- og Vest-Afrika, til Madagaskar og til ymse andre plassar bl.a. i deler av Karibia. På somme av desse plassane blir fransk bruka som offisielt språk, og på ein del av dem har det utvikla seg kreolspråk — blandingsspråk av fransk og lokale språk som fungerer som morsmål for ein del menneske.