Emne:Midt-Norge

Frå Alnakka.net

SKANDINAVIA • Europa • Afrika • Midtausten • Sentral-Asia • Sør-Asia • Aust-Asia & Oseania • Amerika

Austlandet • Agder • Vestlandet • MIDT-NORGE • Nord-Norge • Norrland • Jämtland • Svealand • Götaland • Skåne • Danmark • Færøyane • Island • Finland

Nordmør • Fosen • Uttrøndelag • Trondheim • Inntrøndelag • Namdalen

Midt-Norge

Artiklar

Thomas Tellefsen (1855).jpg
Thomas Tellefsen (18231874) var ein pianist og komponist frå Trondheim som blant anna er kjent for å ha skreve de to første bevarte pianokonsertane i den norske musikkhistoria. Thomas Dyke Acland Tellefsen vart fødd den 26. november 1823 i Trondheim. Han studerte med far sin, organisten Johan Christian Tellefsen og med Ole Andreas Lindeman. Thomas gav den første offentlige konserten sin i heimbyen våren 1842. Året etter reiste han til Paris, der han vart elev av Charlotte Thygeson, og seinare Friedrich Kalkbrenner. I åra 1844 til 1847 vart han periodisk undervist av Frédéric Chopin, som vart hans personlige ven òg.   Les meir …
Ou1996 Todalen 5 (minnesmerke Halvor Orsal).jpg
Hallvard Ørsal (f. 22. desember 1876; d. 1. februar 1943) var ein spelmann frå Todalen i Stangvik i novarande Surnadal kommuneNordmør. Hallvard spela tyskfele de første åra, men vart rådd til å gå over til hardingfele etter at mange meinte han vart orettferdig vurdert under landskappleiken i Kristiansund i 1905. Frå 1906 til 1924 bruka han mesta berre hardingfela, men med landskappleiken i Molde i 1924 vann han premie på vanleg fele, og han spela mykje på tyskfela att de siste par tiåra av livet sitt.   Les meir …
WP Johan Daniel Berlin.jpg
Johan Daniel Berlin (17141787) var ein komponist, organist og bymusikar i Trondheim. Berlin vart fødd den 12. mai 1714 i den prøyssiske byen Memel, i det novarande Litauen. Han reiste til København i 1730 og lærte med bymusikaren Andreas Berg de neste sju åra. Frå 1737 til 1767 var han bymusikar (stadsmusikant) i Trondheim. Berlin var òg organist i Nidarosdomen (1741–1787) og Vår Frue kirkje i Trondheim (1752–1761).   Les meir …
1893 Jakt Johanna.jpg
En seiltur Kristiansund–Lofoten, en strekning på ca. 100 sjømil, kan ofte være en seilads med forhindringer, på grunn av enten stille eller storm, som i begge tilfeller oftest er ufarbart vær for en seiler. Dessuten har man Folla og Vestfjorden, som betinger noenlunde rimeligt vær. Derfor er det naturligt her, som på enhver befordret veistrekning, at man blir nødt til å passere de forskjellige milepele der gir en reisende anledning til å stanse op og tenke litt tilbake. Den første milepel vil jeg kalle Besaker, i Sørtrøndelag, hvor man som regel ankrer op for å avvente noenlunde bra vær over Folla, som ofte kan være stygg med høi sjø. En otte dages venten på Besaker har en seiler ofte måttet nøie sig med i stormende vær. Det gjelder da å ha gode betøininger ute; thi Besaker havn er bekjent for sin hårdførhet, da enhver vindretning her, pleier å gjøre sin rett gjeldende, hvorfor det er sagt, at «Besaker har sitt spesialrokk». Når man så får slippe løs og hele flåten — ofte 20 a 30 fartøier letter anker og skjøter av for en frisk bris, drivende mot Nordhavets dønning ut Buholmråsa til Folls, er det et stolt syn og vidner om, at det er tradisjon i en seiltur langs Norges kyst. Og dikterens ord: «Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt» er man villig til å innrømme.   Les meir …
6193 Erkebispegarden.jpg
Trondheims len, òg kalla Trondhjems len eller Trondheimhus len, og i ein periode frå 1530-åra til 1550-åra Steinvikholms len, var eitt av de fire hovudlena i Norge som vart oppretta i 1503, og det bestod som len med ymse grensejusteringar fram til lenssystemet vart avvikla og erstatta med amt i 1662. Administrasjonsstaden för hovudlenet var för det meste byen Nidaros, seinare kalla Trondheim og Trondhjem. Kjerna i hovudlenet var sjølve slottslenet, og i tillegg fanst det eit varierande antal smålen som underlen. Smålena vart ofte samanslegne i olike, meir eller mindre kortvarige konstellasjonar, men etter kvart vart smålena tekne inn i sjølve slottslenet, slik at det dekte heile Trøndelag, Namdalen og Nordmør midt på 1600-talet.   Les meir …
Ove Borøchstein (f. 16. juni 1949, d. 3. juni 2013) var ein lærar, musikar og forfattar med røter blant anna i det jødiske samfunnet i Kristiansund. I ungdomsromanen Svart natt (1994), der ei av hovudpersonane er av jødisk slekt, tok han blant anna opp problemet med nynazisme. Boka J : historien om kristiansundsjødene (2000) er ei fyldig skildring av det jødiske samfunnet i Kristiansund frå det vaks fram først på 1900-talet til det vart øydelagt av nazistane under andre verdskrigen.   Les meir …
Ivar J. Høyem (18431896) var ein lærar og sokneprest frå Byneset ved Trondheim i Sør-Trøndelag. Frå 1871 arbeidde han som lærar i Trondheim, og han fikk Cand.Theol.-graden i 1876. Han gav ut to nynorske grammatikkar i 1880: Norsk mållære og Ei lita mållære. Som den eldre bror sin, han Olav Jakobsen Høyem, kjempa han for ein nynorsk skriftnormal som låg vesentlig nærmare trønder enn kva Ivar Aasen sin skriftnormal gjorde. I 1883 vart han sokneprest i Bremanger prestgjeld.   Les meir …
Nils Bakke (18871967) var ein felespelar av romanifolket og ein av dei viktigaste tradisjonsberarane av folkemusikken på Nordmør kring midten av 1900-talet. Nils Fredriksen Bakke vart fødd på Oppdal i Sør-Trøndelag i 1887. Nils var god ven med Erik Almhjell og Magnhild Havdal Almhjell og spela mykje i lag med honom Erik og med honom Hallvard Ørsal. NRK gjorde nån få lydopptak av honom Nils Bakke, deriblant ein halling og ein springar.   Les meir …
Ou1996 Kvenna 113 3 Grinda (NV).jpg
Jon Olsen Mogrinden (17941853), mest kjent som Jó Gri’nn, var ein spelmann og skreddar frå Kvenna (oftast skreve «Kvanne») i Stangvik i novarande Surnadal kommuneNordmør. Han var kjent som ein av dei fremste spelmennene på Nordmør i si tid. Jon Olsen Mogrinden vart fødd utaför ekteskap i 1794 ått mora Mali Jonsdatter, som var frå husmannsplassen Grinda eller Mogrinda på Kvenna. Han kom i skreddarlære etter at han var konfirmert, og han lærte òg å spela tyskfele.   Les meir …
C09369 troendersau - Valsoeya.jpg
Grå trøndersau (nyn./bm.), nån gonger berre kalla trøndersau eller grå trønder, er ein saurase av «crossbreed»-type med halvlang spæl (hale). Ulla er grå, og sauene har ein kjennspak kvit flekk under augone. Den varme ulla ligg til grunn for kallenamnet sjøvottsau fleire plassar i Trøndelag. Trøndersauen blir rekna å vara ein blandingsrase av den utdødde tautersauen og gammelnorsk sau. Tautersauen var i sin tur basert på importerte dyr frå England1700-talet — truleg ryeland.   Les meir …
Leif Helge Kongshaug (bilde 01).jpg
Leif Helge Kongshaug (f. 31. juli 1949) er ein Venstre-politikar frå Averøy kommuneNordmør. Han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal fylke i perioden 19972001 og igjen i perioden 20052009. Kongshaug er utdana lærar. Han satt i Averøy kommunestyre frå 1979 til 1997; i 1986 til 1997 som ordførar. I 1997 vart han innvelt på Stortingetutjamningsmandat frå Møre og Romsdal.   Les meir …
6611 bryggje paa Innerberg.jpg
Ei svalgangsbryggje er ei bryggje (sjøhus, sjøbu) der enten eine langsida, som ofte vender mot sør (eller unna vêret), eller nedste etasjen på sjøsida (somme gonger begge) har ein open svalgang som bl.a. fungerer som lufte- og tørkeplass for børnskap og anna. Den største konsentrasjonen av attvarande svalgangsbryggjor er på Nordre Nordmør, og da særleg innafor Aure og Heim kommunar.   Les meir …
Vinjeoera.jpg
Vinjefjorden er ein smal og lang fjord som, i snevrare tyding, strekkjer seg frå Heim kommune i Fosen til Aursundet og Valsøyfjorden i Aure og Halsa kommunar på Nordmør. Europaveg 39 går langs heile sørsida av fjorden, medan Fylkesveg 359 går langs deler av nordsida. Vinjefjorden strekkjer seg offisielt frå Vinjeøra i aust og heilt til Talgsjøen i vest, men på grunn av sunda Aursundet, Imarsundet og Solåsundet i nord og sidefjordane Valsøyfjorden, Skålvikfjorden og Halsafjorden i sør, blir han stundom berre rekna for å strekkje seg til Aursundet. Korsnesfjorden er namnet på fjorden sørom Stabblandet, medan Arasvikfjorden ligg på sørsida av Ertvågsøya.   Les meir …
Edeyfjorden (NASA WW) med namn.png
Edøyfjorden er den delen av Trondheimsleia som ligg mellom Tustna, Solskjelsøya, Stabblandet, Ertvågsøya, Grisvågøya og Lesundøya mot fastlandet og Edøya og dei andre øyane og holmane innom Smøla mot havet.   Les meir …
Valseyfjord 8.52994E 63.11488N 2004-07.png
Valsøyfjorden er ein fjord og eit bygdalag på sørsida av VinjefjordenNordmør. Bygdalaget var tidlegare eigen kommune (sjå Valsøyfjord kommune) og i perioden 19642019 del av Halsa kommune, men har sidan 1. januar 2020 lege til Heim kommune.   Les meir …

Populære sidor

 1. Grølislåtten (vist g.)
 2. Teskjahjellinn (vist g.)
 3. Kråkå raka, dúå dró (vist g.)
 4. Ró, ró, rękje, båtn va ei eikje (vist g.)
 5. Rekkjetun (vist g.)
 6. Spikjinn satt o hakka (vist g.)
 7. Stát upp, Maggedúliadei (vist g.)
 8. Erling Torske (vist g.)
 9. Tore Hoås (vist g.)
 10. Klippen (vist g.)
 11. Stóruksinn brumma (vist g.)
 12. Svalgangsnaust (vist g.)
 13. Pissí uppi órda sprang (vist g.)
 14. Bukkjen stó i brynna (vist g.)
 15. Mek tinglag (vist g.)
 16. Kråkå satt på gárdstaur (vist g.)
 17. Ręven gikk på sétra (vist g.)
 18. Nordmøringar (vist g.)
 19. Edøyfjorden (vist g.)
 20. Kristiansund og Nordmøre Turistforening (vist g.)
 21. Driva (avis) (vist g.)
 22. Kara tú omna (vist g.)
 23. DS «Nordmør» (1857) (vist g.)
 24. Atlanten videregående skole (vist g.)
 25. Gjemnes kommune (vist g.)
 26. Valsøyfjorden (vist g.)
 27. Holger Aresvik (vist g.)
 28. Rognbakels (vist g.)
 29. Pissí, Pissí, katta (vist g.)
 30. Ola Årsund (vist g.)
 31. Søvesten (vist g.)
 32. Talgsjyen (vist g.)
 33. Nordafjelske mål (vist g.)
 34. Kleppfiskbollar (vist g.)
 35. Ertvågsøya (vist g.)
 36. Joel Jacob Hirsch (1866–1943) (vist g.)
 37. På gúłe vei (vist g.)
 38. Súlla lúlla bána, grautn hęng i járna (vist g.)
 39. Eide kommune (vist g.)
 40. Helge Husby (vist g.)
 41. DS «Nordmør» (1890) (vist g.)
 42. Stórsvartn va ęn fúllbrá mann (vist g.)
 43. Pissí satt uppå omna o spann (vist g.)
 44. Jon M. Skogstad (vist g.)
 45. Svalgangsbryggje (vist g.)
 46. Nordre Nordmør (vist g.)
 47. Ingvald Glomstad (vist g.)
 48. Nils Bakke (vist g.)
 49. Halsa kommune (vist g.)
 50. John Moses d.y. (vist g.)
 51. Unni Boksasp (vist g.)
 52. David Glick (1907–1943) (vist g.)
 53. Kristian Halse (vist g.)
 54. Trollheimsloven (vist g.)
 55. Nordmørsavisa (vist g.)
 56. Nordmøre spelmannslag (vist g.)
 57. Kokse (vist g.)
 58. Dú mín gås Kvíta (vist g.)
 59. Imarsundsambandet (vist g.)
 60. Sildball (vist g.)
 61. Jakt «Johanna» (1893) (vist g.)
 62. Hørkelgaddan (vist g.)
 63. Ola Kvande (vist g.)
 64. Hans Grøn Bull (vist g.)
 65. Statens Sauavlsgård på Edøy (vist g.)
 66. Ma’nn hann kjaurd te temmerskóg (vist g.)
 67. Johan Daniel Berlin (vist g.)
 68. Bjønnavísa (vist g.)
 69. Høybåre (vist g.)
 70. Jon Olsen Mogrinden (vist g.)
 71. Hans Hyldbakk (vist g.)
 72. Leif Halse (vist g.)
 73. Olav Jakobsen Høyem (vist g.)
 74. Saltfiskball (vist g.)
 75. Trønder (vist g.)
 76. Eilert Moe (vist g.)
 77. St. Eystein kirkje i Kristiansund (vist g.)
 78. Hallvard Ørsal (vist g.)
 79. Sidot trønderfe og nordlandsfe (vist g.)
 80. Blandaball (vist g.)
 81. «Fjordamerra» (vist g.)
 82. Nordlandet kirkje (vist g.)
 83. Erik Almhjell (vist g.)
 84. Edvard Hoem (vist g.)
 85. Herman Fischer (1893–1943) (vist g.)
 86. Leif Helge Kongshaug (vist g.)
 87. Folkemusikk på Nordmør (vist g.)
 88. Fløan kirkje (vist g.)
 89. Vinjefjorden (vist g.)
 90. Kråkevisa (vist g.)
 91. Synagogen i St. Jørgensveita i Trondheim (vist g.)
 92. Trine Skei Grande (vist g.)
 93. Ove Borøchstein (1949–2013) (vist g.)
 94. Surnadal kommune (vist g.)
 95. Nordvestnytt (vist g.)
 96. Kristofer Uppdal (vist g.)
 97. Hovenspringa'rn (vist g.)
 98. Tidens Krav (vist g.)
 99. Aslak Bolts jordebok - Nordmørafylki (vist g.)
 100. Ingvar Hestnes (vist g.)
 101. Sunndal kommune (vist g.)
 102. Ingeborg Åsen Vatten (vist g.)
 103. Olav Duun (vist g.)
 104. Ella Holm Bull (vist g.)
 105. Grip kirkje (vist g.)
 106. Trondheimsleia (vist g.)
 107. Synagogen i Arkitekt Christies gate i Trondheim (vist g.)
 108. Grå trøndersau (vist g.)
 109. Daniel Hagerup (vist g.)
 110. Folkemusikarar frå Nordmør (vist g.)
 111. Willem Janszoon Blaeu: Comment on doit naviguer de Boede à Dronten lelong du Liet (vist g.)
 112. Johan Henrich Berlin (vist g.)
 113. Arabolt (vist g.)
 114. Sørsamisk (vist g.)
 115. Tyrhaug fyrstasjon (vist g.)
 116. Gunildur Siugurdardotter sitt testamente (1342) (vist g.)
 117. Det jødiske samfunnet i Kristiansund (vist g.)
 118. Edøya (vist g.)
 119. Edvard Langset (vist g.)
 120. Ole Andreas Lindeman (vist g.)
 121. Ivar Høyem (vist g.)
 122. Thomas Tellefsen (vist g.)
 123. Ephraim Wolff Koritzinsky (1883–1942) (vist g.)
 124. Langholmen (Aure kommune) (vist g.)
 125. Trondheims len (vist g.)
 126. Edøy gamle kirkje (vist g.)
 127. Smøla kommune (vist g.)
 128. Nordmøring (vist g.)
 129. Johannes Berven (vist g.)
 130. Magnhild Havdal Almhjell (vist g.)