Emne:1500-talet

Frå Alnakka.net

BAHA’IISLAMJØDEDOMROMANIFOLKSAMARSIKHISMEKYSTKULTURLANDBRUK

100-talet · 200-talet · 300-talet · 400-talet · 500-talet · 600-talet · 700-talet · 800-talet · 900-talet · 1000-talet · 1100-talet · 1200-talet · 1300-talet · 1400-talet · 1500-talet · 1600-talet · 1700-talet · 1800-talet · 1900-talet · 2000-talet ·

1500-talet

Artiklar

Salomone Rossi (ca 1570–1630) var ein jødisk italiensk fiolinist og komponist i overgangen mellom renessanse og barokk som særlig er kjent for å ha skreve nån av dei første triosonatane og for å ha skreve den første gjenomført polyfone synagogemusikken.   Les meir …
Sjulḥán ngarúkh er eit bokverk skreve av rebbí Joséf Karo og som inneheldt ei oppsummering av det större bokverket hans, Bét Joséf. I de fleste former av vår tids ortodokse jødedom blir Sjulḥán ngarúkh med sine kommentarar rekna som den viktigaste og mest autoritative kjelda til halakhá (rabbinsk-jødisk religiøs lov). Bét Joséf og Sjulḥán ngarúkh byggjer på rammeverket i det tidlegare verket Arbangá turím, medan de halakhiske vala byggjer på Jiṣ’ḥák Alfassi, Mosjé ben Maimón og Asjér ben Jeḥiél. Når de tre kjeldone ikkje let seg harmonisere, let Karo Mosjé ben Naḥmán («RaMBaN») få det siste ordet.   Les meir …
Sjelomó ben Jiṣ’ḥák halleví (15321600) var ein framståande rabbinar i Salonica i Det osmanske riket. Han var torálærar i esnogaen for eksiljødane frå Évora i Portugal. Han er særlig kjent for tesjubót-verket Maharásj Leví, som han strukturerte i tråd med 4-bandsstrukturen i Arbangá turím. Maharásj Leví vart utgjeve posthumt i Salonica i 1652.   Les meir …
Albrecht Dürer 103b.jpg
Albrecht Dürer (14711528) var ein kristen målar, teknar, grafikar, gullsmed og kunstteoretikar frå Nürnberg i Bayern. Han blir rekna som den fremste bildekunstnaren i Det tyske riket under reformasjonstida og som ein av de fremste kunstnarane i den vestlige kunsthistoria generelt. Det er hovudsakleg som grafikar at han har oppnådd detta ryet. Albrecht Dürer vart fødd den 21. mai 1471 i Nürnberg i Bayern. Han lærte gullsmedyrket av far sin. Mellom 1486 og 1490 gikk han i lære med målaren Michael Wohlgemut, som introduserte han til verka til Martin Schongauer og til nederlandske måleri. Medan han arbeidde med Wolgemut var han blant anna med på å illustrere Nürnbergkrøniken. Dürer gjorde fleire reisor i Europa, blant anna til Italia og Nederland.   Les meir …
Clavicembalo all8 Pisaurensis Venezia 1543.gif
Eit cembalo (frå it. clavicembalo) er eit tangentinstrument med strenger der tonen blir dana av plekter som knipsar strengen. Dei eldste cembaloa vi kjenner til vart bygd i Italia1300-talet. Cembaloet hadde storheitstida si frå 1500-talet til 1700-talet, da fortepianoet etterkvart tok over. Det finst fleire olike former av cembalo i tillegg til den vanlege, inkludert virginal (rektangulære instrument med klaviaturet på eine langsida, spinett (oftast meir eller mindre trekanta instrument med klaviaturet på skrå av strengene og klavicyterium, der strengene er loddrette.   Les meir …

Populære sidor

 1. 1599 (vist g.)
 2. 1598 (vist g.)
 3. 1597 (vist g.)
 4. 1596 (vist g.)
 5. 1595 (vist g.)
 6. 1594 (vist g.)
 7. 1593 (vist g.)
 8. 1592 (vist g.)
 9. 1591 (vist g.)
 10. 1590 (vist g.)
 11. 1589 (vist g.)
 12. 1588 (vist g.)
 13. 1587 (vist g.)
 14. 1586 (vist g.)
 15. 1585 (vist g.)
 16. 1584 (vist g.)
 17. 1583 (vist g.)
 18. 1582 (vist g.)
 19. 1581 (vist g.)
 20. 1580 (vist g.)
 21. 1579 (vist g.)
 22. 1578 (vist g.)
 23. 1577 (vist g.)
 24. 1576 (vist g.)
 25. 1575 (vist g.)
 26. 1574 (vist g.)
 27. 1573 (vist g.)
 28. 1572 (vist g.)
 29. 1571 (vist g.)
 30. 1570 (vist g.)
 31. 1569 (vist g.)
 32. 1568 (vist g.)
 33. 1567 (vist g.)
 34. 1566 (vist g.)
 35. 1565 (vist g.)
 36. 1564 (vist g.)
 37. 1563 (vist g.)
 38. 1562 (vist g.)
 39. 1561 (vist g.)
 40. 1560 (vist g.)
 41. 1559 (vist g.)
 42. 1558 (vist g.)
 43. 1557 (vist g.)
 44. 1556 (vist g.)
 45. 1555 (vist g.)
 46. 1554 (vist g.)
 47. 1553 (vist g.)
 48. 1552 (vist g.)
 49. 1551 (vist g.)
 50. 1550 (vist g.)

<< 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 >>