Bjurholmshöns

Frå Alnakka.net

Bjurholmshöns er ein landrase av høns frå Norrland. Rasen vart oppdaga i Bjurholms kommun i 2011, og ei til besetning vart oppdaga noko seinare. Bjurholmshöns er nøysamme og toler godt det kalde klimaet i Norrland. Hønone har stor variasjon i fjørdrakta, sjølv om hovudbesetninga har vore selektert for mörke fargor. Gjenomsnittsvekta er ca. 1,5 kg for hønor og ca. 2 kg for hanar.

Eksterne pekarar