B"H

Frå Alnakka.net

ב״ה, ofte skreve med det latinske alfabetet som B"H, er ei forkorting for ברוך ה׳, eller Barúkh haSjém. HaSjém vil seie ‘Namnet’ og står her for Guds helige Namn. Tydinga er altså ‘Signa vere Gud!’ Mange jødar, særlig asjkenazisk-ortodokse, innleier alle brev og dokument med ב״ה.

Uttale

sefardisk hebraisk er uttalen Barúkh haSjém. Den uttalen har òg slege gjenom i israelsk hebraisk. Somme dialektar har òg uttalen Barúkh hasSém. På asjkenazisk hebraisk er uttalen tradisjonelt Bórukh haSjéim, og den jiddische uttalen er BòrcheShem.

Sjå òg