Arvelige sjukdommar

Frå Alnakka.net

Ein arvelig sjukdom er ein sjukdom som ikkje er smittsam, men som blir overført genetisk gjenom generasjonane. Ein del arvelige sjukdommar finst i de fleste folkegruppor i verda, medan andre er vanlegare i somme folkegruppor enn andre. Sefardím, iberiarar, asjkenazím, slavarar, baltarar, samar og skandinavar er relevante gruppor som har olik distribusjon av arvelige sjukdommar.

Sjukdom Iberiarar Sefardím Asjkenazím Skandinavar Samar
Alfa 1-antitrypsinmangel JA JA NEI
Beta-thalassemi JA NEI NEI NEI
Blooms syndrom 1 av 100 er berar
Brystkreft ja (BRCA1, BRCA2)
Canavans sjukdom 1 av 40 er berar
Crohns sjukdom vanleg
Cystisk fibrose 1 av 25 er berar 1 av 25 er berar
Familiær dysautonomi (Riley-Days syndrom) 1 av 30 er berar
Familiær middelhavsfeber JA JA (mindre vanleg) NEI NEI
Fanconis anemi 1 av 90 er berar
Gauchers sjukdom vanleg vanleg i Norrbotten
Gilberts syndrom JA NEI
Glykogenlagringssjukdom type III JA NEI
Glykose-6-fosfatdehydrogenasemangel JA NEI NEI
Hemofili type C (mild blødarsjukdom) vanleg
HNPCC JA
Niemann-Picks sjukdom 1 av 40 000 (type A)
Tay-Sachs NEI NEI kring 1 av 30 er berar NEI