Sjå kjelda til Aasmund Olavsson Vinje: «Ved Rundarne»

Frå Alnakka.net

Du har ikkje løyve til å endre denne sida av di:

Handlinga du ba om kan berre utførast av brukarar i gruppa Brukarar.


Du kan sjå og kopiere kjeldekoden til denne sida.

Attende til Aasmund Olavsson Vinje: «Ved Rundarne».