Aasmund Olavsson Vinje: «Blåmann, Blåmann, bukken min»

Frå Alnakka.net
Versjonen frå 28. april 2020 kl. 23:43 av Olve Utne (diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

«Blåmann, Blåmann, bukken min»
av Aasmund Olavsson Vinje

 1. «Blåmann», «Blåmann», bukken min
  tenk på vesle guten din!
  Bjønnen med sin lodne feld
  kann deg taka seint i kveld.
   
 2. Gamle «Lykle», moder di
  seint kom heim med bjølla si.
  So ikring seg ho mund’ sjå,
  liksom det var fåre på.
   
 3. Det såg ut som der var naud,
  kanskje no du ligger daud.
  Tidt du dansa kringum meg,
  mangt eg rødde då med deg.
   
 4. Når eg låg som blind og dauv,
  grov du på meg med di klauv;
  ja du vilde vekkja meg
  upp til leiken din med deg.
   
 5. Du var spræk og glad og god,
  all min ros du vel forstod.
  Tidt du veit eg sa til deg:
  «Han veit meir enn mata seg.»
   
 6. «Blåmann», «Blåmann», svara no,
  mekra med din kjende ljod!
  Ikkje enno, «Blåmann» min,
  må du døy frå guten din.
   

Kjeldor

Seip, Karl: En liten visebok for hjemmet. Oslo : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1929.