ALEPH Ordination Programs

Frå Alnakka.net

ALEPH Ordination Programs, eller ‘ALEPH ordinasjonsprogram’ på norsk, er namnet på det desentraliserte teologiske seminaret som blir dreve av ALEPH — felagskapet for Jewish Renewal. Skulen er i dag godkjent av det nordamerikanske National Council of Seminaries, som inkluderer ledarane av alle dei större nordamerikanske rabbinar- og ḥazzán-studieinstitusjonane. Seminaret har tre program: det rabbinske programmet, rabbinsk pastor-programmet og kantorprogrammet. Dean (dekan, administrativ ledar) for seminaret er Marcia Prager (2005).

ALEPH Rabbinical Program

ALEPH Rabbinical Program er hovudprogrammet av dei tre novarande ordinasjonsprogramma. Programmet er ei vidareføring og formalisering av rabbinar og hovudföregangsmann bak Jewish Renewal-rørsla, Zalman Schachter-Shalomi, sitt arbeid med rettleiding og ordinering av ein mindre krets av rabbinarar sist i 1970-åra og i 1980-åra.


Pekarar

  • Aleph.org — klikk på «ALEPH Ordinations»