Ḥalāl

Frå Alnakka.net
Versjonen frå 4. mai 2020 kl. 17:16 av Olve Utne (diskusjon | bidrag) (Utbyting av tekst - «{{æ}}» til «a»)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Ḥalāl (arab. حلال) er eit arabisk ord som tyder ‘lovlig’. I muslimsk-arabiske samenhengar viser ordet oftast til kva som helst som er lovlig etter islām, inkludert mat, oppførsel, klede og språkbruk. På norsk og de fleste andre europeiske og asiatiske språka blir ordet hovudsakleg bruka om mat som er lovlig etter islamsk lov.

Ḥalāl mat

Olike muslimar og muslimske gruppor har olike krav til kva som skal til for at maten skal vara halāl:

Dhabiḫa ḥalāl

Bismillah ḥalāl

Type 1

Type 2

Kasjrút

Kasjrút er svært likt dhabiḫa ḥalāl, men er tildels strengare når det gjeld kva dyr som er tillatne og kossen slaktinga blir utført. På den andre sida inneheld ikkje kasjrút eit generelt forbod mot alkohol som ingrediens. Mange muslimar og muslimske samfunn tillet mat som er sertifisert kasjér, inkludert kjøtt, så lenge maten eller drikken det gjeld ikkje inneheld alkohol. For ei generell samenlikning av islamske og jødiske matförskrifter, sjå dhabiḫa ḥalāl og kasjrút.

«Ikkje-svin-ḥalāl»

Kjeldor

Sjå òg