Zemanním for Kristiansund

Frå Alnakka.net
Vårstemning ved Mellemværftet i Kristiansund
Foto:Olve Utne

Innleiing

Denne tabellen viser zemanním (halakhiske tider) basert på GR"A, med ngalót hasjáḥar basert på haRambam og moṣaé sjabbát basert på sefardisk halakhá — det vil seie 30 proporsjonelle minutt etter sjekingàt haḥammá (solnedgang). På dagar med midnattssol er det ikkje solnedgang. Desse dagane er moṣaé sjabbát sett til tidspunktet for ḥaṣót halláila (astronomisk midnatt).

Kenisàt sjabbát (inngangen til sjabbát) er her definert som 10 minutt føre sjekingàt haḥammá. Ved dagar utan solnedgang er ikkje kenisàt sjabbát definert, men kan markerast tidlegast ved pelàg hamminḥá og seinast 10 minutt føre ḥaṣót halláila.

I mørketida er tidene for kenisàt sjabbát og moṣaé sjabbát basert ḥaṣót hajjóm hhv. fredag og laurdag.

Alle tidene er oppgjevne i normaltid med mindre anna (s-) er oppgjeve. Ved sommartid lyt du legge til éin time til alle omerkte klokkeslett.

Tabell

Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. januar 07:12 07:59 11:19 11:43 12:32 13:02 13:58 14:49 14:59 15:13 00:33
10. januar 07:08 07:54 11:15 11:42 12:36 13:06 14:44 15:08 15:18 15:34 00:36
20. januar 06:56 07:41 11:06 11:37 12:40 13:10 15:08 15:37 15:47 16:03 00:40
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. februar 06:34 07:18 10:52 11:29 12:43 13:13 15:38 16:14 16:24 16:42 00:43
10. februar 06:14 06:57 10:39 11:20 12:43 13:13 15:59 16:41 16:51 17:11 00:43
20. februar 05:46 06:29 10:23 11:09 12:43 13:13 16:24 17:12 17:22 17:45 00:43
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. mars 05:16 06:00 10:06 10:58 12:41 13:11 16:46 17:40 17:50 18:16 00:41
10. mars 04:47 05:32 09:52 10:48 12:40 13:10 17:05 18:04 18:14 18:42 00:40
20. mars 04:06 04:55 09:33 10:34 12:37 13:07 17:27 18:33 18:43 19:14 00:37
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. april s04:10 s05:08 s10:11 s11:18 s13:33 s14:07 s18:53 s20:07 s20:17 s20:51 s01:33
10. april s03:15 s04:28 s09:54 s11:06 s13:31 s14:07 s19:13 s20:33 s20:43 s21:19 s01:31
20. april s03:36 s09:35 s10:53 s13:28 s14:07 s19:36 s21:03 s21:13 s21:51 s01:28
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. mai s02:11 s09:17 s10:40 s13:26 s14:08 s20:01 s21:34 s21:44 s22:26 s01:26
10. mai s09:01 s10:29 s13:26 s14:10 s20:23 s22:03 s22:13 s22:57 s01:26
20. mai s08:47 s10:20 s13:26 s14:12 s20:46 s22:32 s22:42 s23:28 s01:26
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. juni s08:33 s10:11 s13:27 s14:16 s21:12 s23:04 s23:14 s00:03 s01:27
10. juni s08:26 s10:07 s13:29 s14:19 s21:27 s23:23 s23:33 s00:23 s01:29
20. juni s08:24 s10:06 s13:31 s14:22 s21:35 s23:32 s23:42 s00:33 s01:31
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. juli s08:30 s10:11 s13:33 s14:23 s21:32 s23:28 s23:38 s00:28 s01:33
10. juli s08:40 s10:18 s13:35 s14:24 s21:21 s23:13 s23:23 s00:12 s01:35
20. juli s08:54 s10:27 s13:36 s14:22 s21:01 s22:49 s22:59 s23:46 s01:36
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. august s09:10 s10:38 s13:36 s14:20 s20:35 s22:15 s22:25 s23:10 s01:36
10. august s09:23 s10:47 s13:35 s14:16 s20:12 s21:47 s21:57 s22:39 s01:35
20. august s03:29 s09:37 s10:55 s13:33 s14:12 s19:45 s21:13 s21:23 s22:02 s01:33
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. september s03:08 s04:23 s09:51 s11:04 s13:29 s14:06 s19:14 s20:34 s20:44 s21:21 s01:29
10. september s03:58 s04:57 s10:02 s11:10 s13:26 s14:00 s18:49 s20:03 s20:13 s20:47 s01:26
20. september s04:42 s05:33 s07:08 s11:17 s13:22 s13:54 s18:19 s19:27 s19:37 s20:08 s01:22
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. oktober s05:17 s06:03 s10:27 s11:24 s13:19 s13:49 s17:50 s18:52 s19:02 s19:30 s01:19
10. oktober s05:46 s06:30 s10:39 s11:31 s13:16 s13:46 s17:24 s18:20 s18:30 s18:56 s01:16
20. oktober s06:12 s06:55 s10:51 s11:39 s13:14 s13:44 s16:59 s17:48 s17:58 s18:22 s01:14
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. november 05:45 06:28 10:10 10:51 12:13 12:43 15:27 16:08 16:18 16:38 00:13
10. november 06:05 06:49 10:22 10:59 12:13 12:43 15:07 15:43 15:53 16:12 00:13
20. november 06:27 07:12 10:39 11:11 12:15 12:45 14:46 15:16 15:26 15:42 00:15
Dato Ngalót hasjáḥar (Rambam) Tallét utfillín (-11°) Sof zemàn sjemáng (GR"A) Sof zemàn tefillá (GR"A) Ḥaṣót hajjóm (GR"A) Minḥá gedolá (GR"A) Pelàg hamminḥá (GR"A) Kenisàt sjabbát (10 min.) Sjekingàt haḥammá (GR"A) Moṣaé sjabbát (sef.) Ḥaṣót halláila (GR"A)
1. desember 05:45 06:28 10:10 10:51 12:13 12:43 15:27 16:08 16:18 16:38 00:13
10. desember 06:05 06:49 10:22 10:59 12:13 12:43 15:07 15:43 15:53 16:12 00:13
20. desember 06:27 07:12 10:39 11:11 12:15 12:45 14:46 15:16 15:26 15:42 00:15