Wilhelm Lund

Frå Alnakka.net

Wilhelm Kristen Severin Hammer Lund (18771931) var ein lektor (adjunkt?) og kulturhistorikar som hovudsakleg er kjent för det lokalhistoriske arbeidet han utførte för Nordmøre Museum medan han arbeidde ved Kristiansund offentlige høiere skole i tida 19051912 og för virket sitt som konservator ved Bygningsmuseet for Trondhjem og Trøndelaget (det novarande Trøndelag Folkemuseum) frå 1913 til han dødde i 1931.

Wilhelm Kristen Severin Hammer Lund vart fødd i Stavanger i 1877 av föreldra Adolf Lauritz Lund frå Gjerpen og Julie Høier frå Skien. Han dødde i 1931 på Hjerkinn.

Verk

Artiklar

Kjeldor