Valsøyfjorden

Frå Alnakka.net
Satellittbilde av Valsøyfjorden frå juli 2004.
Foto:NASA

Valsøyfjorden er ein fjord og eit bygdalag på sørsida av VinjefjordenNordmør. Bygdalaget var tidlegare eigen kommune (sjå Valsøyfjord kommune) og i perioden 19642019 del av Halsa kommune, men har sidan 1. januar 2020 lege til Heim kommune.