Tradisjonell-egalitær jødedom

Frå Alnakka.net


Jødiske retningar

ortodoks

tradisjonell-egalitær
masorti

rekonstruksjonistisk
progressiv

jødisk fornying
humanistisk
(human-etisk)

Nemninga tradisjonell-egalitær jødedom viser til ein jødisk filosofi og praksis som byggjer på de tradisjonelle jødiske rituala og tekstane, og som samtidig legg vekt på at kvinnor og menn skal ha tilgang til de samma rituelle funksjonane innaför detta rammeverket. «Tradisjonell-egalitær jødedom blir ofte sett på som meir eller mindre overlappande med masorti jødedom, amerikansk konservativ jødedom, ḥaburárørsla og med den tradisjonelle fløya av rekonstruksjonistisk jødedom.