Toppseglskonnert

Frå Alnakka.net
Ein typisk toppseglskonnert frå 1760-åra.

Ein toppseglskonnert er eit hovudsakleg sneiseglrigga seglskip med to mastrer. Som andre tomastra skonnertar har toppseglskonnerten fokkemaster og stormaster. I tillegg til sneisegla har toppseglskonnerten eitt råsegl som toppsegl på fokkemastra, og ofte òg på stormastra. Toppseglskonnerten var den vanlegaste skonnerttypen på 1700-talet.

Den tomasta franske marineskonnerten «Étoile» — ein toppseglskonnert av sein 1800-talstype.