Tjøro

Frå Alnakka.net
Nytjørubredd vegg, Garmo stavkirkje.
Foto:«Mahlum»

Tjøro (nyn. tjøre, sv. tjära, bm./da. tjære) eller tretjøro er ei mørkbrun, tjuktflytande væske som blir framstilt ved törrdestillering av tre — i Skandinavia blir særlig spik (tyri) av furu bruka. Milebrenning er den tradisjonelle framstillingsmåten, og milebrent tjøro blir rekna som den beste.