Tørrsild

Frå Alnakka.net

Tørrsild er tørrfisk av sild. Tørrsilda har tradisjonelt vorte bruka som smågodt for både folk og husdyr langs Norskekysten.