Synagogen i Osterhausgaden i Kristiania

Frå Alnakka.net

Det Mosaiske Troessamfund i Kristiania (nov. Oslo) flytta i 1897 inn i nye lokale i Osterhausgaden. Interiøret kom frå ein nedlagt synagoge i Horsens i Danmark. Synagogen vart innvigd på ngéreb rosj hasjaná hausten 1897 og var i bruk inntil lokala vart for små i 1903.

Kjeldor