Spekesild

Frå Alnakka.net

Spekesild er sild som er speka i sterk saltlake. Spekesild er tradisjonelt mykje bruka i skandinavisk og asjkenazisk matlaging.