Sneisegl

Frå Alnakka.net

Sneisegl er ein fellesterm for segl som har utgangsposisjonen sin parallelt med kjølenfartyet. Eksempel på sneisegl er gaffelsegl, sprisegl og bermudasegl.