Slettoppar

Frå Alnakka.net
Den tremastra slettopparen Linden frå MariehamnÅland.

Ein slettoppar, nokre gonger kalla slettoppskonnert, er ein skonnert med to til sju mastrer og med sneiseglrigg på alle mastrene. Slettopparane vart vanlege mot slutten av seglskutetida.