Sild

Frå Alnakka.net

Mal:Taksoboks byrjing Mal:Taksoboks bilde Mal:Taksoboks klassifikasjon byrjing Mal:Biologisk klasse Mal:Biologisk orden Mal:Biologisk familie Mal:Biologisk slekt Mal:Taksoboks slutt Mal:Vitskapleg namn Mal:Taksoboks slutt Sild (Clupea harengus) er ein fisk i sildefamilien. Ho kan bli 40 cm lang, har blanke skjel og kløfta spord. Silda lever pelagisk i stim og livnærer seg på ymse dyreplankton.

Sild blir bruka til mat. Tomatsild, rømmesild og sursild blir bruka som pålegg. Fisken inneheld a-vitamin, d-vitamin og B12

Det norske fisket etter sild går for det meste for seg frå oktober til mars.

Pekarar


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Sild» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.