Sei

Frå Alnakka.net

Mal:Taksoboks byrjing Mal:Taksoboks bilde Mal:Taksoboks klassifikasjon byrjing Mal:Biologisk rike Mal:Biologisk rekke Mal:Biologisk underrekke Mal:Biologisk klasse Mal:Biologisk underklasse Mal:Biologisk orden Mal:Biologisk familie Mal:Biologisk slekt Mal:Biologisk art Mal:Sluttboks Mal:Vitskapleg namn Mal:Sluttboks

Sei (Pollachius virens) er ein fisk i torskfamilien. Seien kan bli opptil 120 cm lang og vega over 20 kg. Buken og sidone er sølvgråe, medan ryggen er mörkare. Berre ungfiskane har ein kort skjeggtråd.

Seien er ein populær sportsfisk og ein av dei viktigaste matfiskane i Norge.

Kjeldor


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon